transmetim i drejtëpërdrejtë

Koha e transmetimit drejtpërdrejt: 6 dhjetor 2021
10:00 – 11:00 16:00-17:00