വീഡിയോ

കമ്പനി ആമുഖം

കമ്പനി ആമുഖം

808nm ഡയോഡ് ലേസർ മുടി നീക്കംചെയ്യൽ യന്ത്രം

CO2 ഫ്രാക്ഷണൽ ലേസർ മെഷീൻ

ക്യു-സ്വിച്ച്ഡ് എൻ‌ഡി യാഗ് ലേസർ മെഷീൻ

IPL SHR മെഷീൻ

കൂൾപ്ലാസ് കൊഴുപ്പ് മരവിപ്പിക്കുന്ന യന്ത്രം